วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สตาร์สคูล ค้นคว้าหาดาวเดือนปี 5ประตูสู่ดาว เดือน เปิดขึ้นแล้ว ล่าสุดโครงการ " สตาร์สคูล ค้นคว้าหาดาวเดือนปี 5 " จะเริ่มเปิดรับสมัครแล้ว

รายละเอียดการรับสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 สมัครคลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
การตำรงต่ำแหน่งดาว-เดือน
1.ผู้ที่ได้ตำแหน่งดาวและเดือนจะไม่พ้นตำแหน่งดาวและเดือนเพราะเป็นแชมป์แต่ละฤดูกาล
ตำแหน่งดาวและเดือนจะมี 3 รางวัล1.รางวัลชนะเลิศดาวและเดือน 2.รองชนะเลิศที่1ดาวและเดือน 3.รองชนะเลิศที่2ดาวและเดือน
2.ผู้ที่ได้รางวัล 3 รางวัลแล้วจะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงประกวดในปีต่อไปได้
3.ผู้ที่ถูกโหวตออกคนสุดท้ายจะได้เป็นดับเบิ้ลแชมป์ในแต่ละฤดูกาลนั้นๆ

การแข่งขันและการประกวดดาว-เดือน
1.เปิดตัวรอบแรก 20 คนสุดท้ายของแต่ละตัวแทนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในวัน เวลา ของแต่ละฤดูกาล นั้นๆ เราจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด(ไม่ขึ้นอยู่กับหน้าตาถ้าบุคคลิกไม่เหมาะสม)
2.เปิดตัว 6 คนสุดท้าย ของการประกวด ในวัน เวลา ของแต่ละฤดูกาล นั้นๆ
จะทำการโหวตมี 2 ส่วนดังนี้ ส่วนแรกมาจากการโปรโมทในแต่ละสัปดาห์ในการโปรโมทคิดเป็น 10 %  ส่วนที่ 2 มาจากการโหวตทั้งสัปดาห์ 90 % ผู้ที่มีการโหวตน้อยสุดจะต้องออกจากการประกวดแต่ละสัปดาห์
3.ผู้ที่ออกแต่ละสัปดาห์จะได้ตำแหน่งรองที่ 2 และ 1 ตามลำดับ ส่วนผู้ที่ออกคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะเลิศในดับเบิ้ลแชมป์แต่ละฤดูการ

กติกาการรับสมัคร
1.ผู้ที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้หญิงเและผู้ชายท่านั้นและสถานะภาพยังเป็นนักเรียน ร.ร.หนองเสือวิทยาคม อยู่
2.ผู้ส่งเข้าประกวดหรือผู้สมัครจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อเฟสบุ๊คของผู้สมัครและชั้นให้ชัดเจน
3.ผู้สมัครจะต้องไม่พิการใดๆทั้งสิ้น

จดแบบสัญญา
ผู้สมัคร/ผู้ประกวด/ผู้ชนะ หมายถึง บุคคลสังกัดอย่างชั่วคราวหรือเป็นทางการแล้ว ตามดุลพินิต ของทีมงาน
เครือ หมายถึง N.S member

--สัญญาทั่วไปของบุคคลในสังกัด--
สัญญาผู้สมัคร/ผู้ประกวด/ผู้ชนะ
1.ทางทีมงาน/แอดมิน จะโพสต์รูปขึ้นเพจในสังกัดที่กำหนด ผู้สมัคร/ผู้ประกวด/ผู้ชนะ จะต้องไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นและไม่ทำให้เพจเสียหาย
2.ทางทีมงาน/แอดมิน ผู้สมัคร/ผู้ประกวด/ผู้ชนะ จะต้องทำการใช้รูปขึ้นโฆษณาให้กับเพจหรือให้กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จะต้องไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
3.ทางทีมงาน/แอดมิน จะไม่นำรูป ผู้สมัคร/ผู้ประกวด/ผู้ชนะ ทำอนาจารหรือให้เสียหายโดยตรงหรือทางอ้อม
4.ถ้าบุคคลในสังกัดมีรูปหลุดอนาจาร ถือว่าสิ้นสุดการเป็นบุคคลในสังกัดทันที
5.เพจอื่นๆที่ไม่ใช่ในสังกัดหรือในเครือถ้าเอารูปบุคคลในสังกัดไปลงในเพจของตัวเองจะถือว่าละเมิดไม่เคารพสิทธิ
6.ถ้า ผู้สมัคร/ผู้ประกวด/ผู้ชนะ ไม่มีการลงเพจหรือได้มีความเคลื่อนไหวตลอดแต่ไม่ได้ลงเพจแสดงว่ากำลังจะหมดสัญญาหรือท่านกำลังทำผิดสัญญาหรืออนาจาร

--สัญญากับเพจอื่นๆที่ไม่ใช่ในเครือ--
1.ไม่ควรนำบุคคลในสังกัดของในเครือไปติดเพจของท่านหรือเพจอื่นๆ เพราะท่านกำลังทำการฉกฉวนโอกาสอยู่
2.เพื่อเพจในเครือเปิดตัวบุคคลใหม่ๆ มาไม่ทันไรก็เห็นเพจของท่านหรือเพจอื่นๆ มีเหมือนกัน แต่ตอนเราไม่เปิดตัวไม่เห็นมี ทั้งบุคคลนั้นก็ทำการโพสต์รูปทุกวัน ท่านกำลังจะฉกฉวนโอกาสโดยมิชอบ
3.เพื่อเพจเครือตรวจพบเจอว่าเพจของท่านหรือเพจอื่นๆนำเอาบุคคลในเครือไปขึ้นโดยไม่ขออนุญาติเพจในเครือถือว่าท่านไม่เคารพซึ่งกันและกัน
4.ถ้าเพจของท่านหรือเพจอื่นๆต้องการบุคคลในเครือขึ้นเพจท่านควรทำการอนุญาติและติดโลโก้ N.S member ไว้ที่รูปของบุคคลในเครือ หรือ ทำการบอกเช่น มาจากสตาร์สคูล วัยรุ่นวัยใส หรือ ในเครือเพจที่ท่านหรือเพจอื่นๆต้องการเอาบุคคลในเครือไปติดเพจของท่านหรือเพจอื่นๆต้องการบอกที่มาของเพจด้วย

--สัญญาของการสมัครสตาร์สคูล ค้นคว้าหาดาวเดือนปี4-ปัจจุบัน--
1.ผู้สมัครจะต้องไม่มาจากเพจอื่นๆที่ตนสังกัดอยู่หรือมีเพจประจำเพจอยู่แล้ว แต่ถ้าเคยติดเพจอื่นแต่ไม่มีความผูกพันใดๆ หรือเป็นการติดเพจทั่วไปก็สมัครได้
2.ผู้สมัครจะต้องดูแลตัวเองให้ดีในการติดเพจอื่นๆทั่วไปหลังการสมัคร หลังจากการเปิดตัวผู้สมัครถ้าเข้ารอบเป็น 6 คนสุดท้ายจากสตาร์สคูล ควรปฎิเสธการติดเพจอื่นๆ นอกจากเพจในเครือเท่านั้น
3.ถ้าผู้สมัครเข้ารอบ เป็น 6 คนสุดท้ายจากสตาร์สคูล และไปติดเพจอื่นที่ไม่ใช่เพจในเครือทางทีมงานหรือแอดมินจะทำการหมดสัญญาหลังจากเปิดรับสมัครในสตาร์สคูลในปีถัดไป


วีธีการสมัคร (ทุกข้อมูลโปรดระบุให้ครบถ้วน) และข้อมูลหน้าสมัครที่ทีมงานต้องการ
  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. ชื่อเล่น
  3. อายุ
  4. ฉายา
  5. การศึกษาชั้น ห้องที่ แผนการเรียน
  6. สิ่งที่ชอบ(อะไรก็ได้)
  7. เฟซบุ๊คหรือลิ้งค์เฟซบุ๊คเพื่อติดต่อกลับ
  8. รูปถ่ายชุดนักเรียนเต็มตัวและครี่งตัว แบบถูกระเบียบตามโรงเรียน ห้ามแต่งรูป  
  9. วิธีส่งรูปมามี2ช่องทาง ช่องทางแลกส่งทางกล่องข้อความ เพจสตาร์สคูลคลิก เขียนข้อมูล ชื่อเล่น ชั้น ให้เรียบร้อบ(ห้ามเขียนลงบนรูป)ทีมงานจะแต่งให้เอง ช่องทางที่สองฝากรูปที่เว็บ http://upic.me/ และส่งลิงค์รูปทางกล่องข้อความ เพจสตาร์สคูลคลิก เขียนข้อมูล ชื่อเล่น ชั้น ให้เรียบร้อบ(ห้ามเขียนลงบนรูป)ทีมงานจะแต่งให้เอง


ติดตามข่าวสารได้ที่
http://starschoolns.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Starschooln.s


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น